- Utfordringene forsterkes av at den rødgrønne regjeringen har utstyrt norske bedrifter med en ekstra tung ryggsekk med et særnorsk høyt kostnadsnivå og særnorske skatter, sier Jan Tore Sanner, Høyres finanspolitiske talsmann. Han viser til at konkurranseevnen er kraftig svekket de senere år.

Mandag er Sanner i Brussel for å diskutere krisen som rammer Europa. Høyres nestleder sitter i en arbeidsgruppe som jobber med økonomiske og sosiale spørsmål i European People's Party (EPP), den ledende grupperingen i Europaparlamentet. Arbeidsgruppen vil blant annet diskutere hvordan rammeverket for den økonomiske politikken bør endres for å unngå nye kriser og stimulere ny vekst. Sanner deltar også på et seminar som skal diskutere hvordan Euroen kan sikres gjennom en dypere økonomisk integrasjon. Her skal blant andre President i EU kommisjonen, Jose Manuel Barroso, og Sveriges finansminister, Anders Borg, innlede.

Selv om Norge står utenfor EU, er vi en integrert del av det europeiske markedet gjennom EØS-avtalen og en stor del av vår eksport går til EU-landene. Det er derfor viktig å holde seg informert og delta på alle de arenaer vi har mulighet. Høyre er assosiert medlem av EPP, det gir oss en unik mulighet til å diskutere disse viktige spørsmålene med Europas ledere, sier Sanner.