Mens de rødgrønne regjeringspartiene kjekler om hvilken landsdel som skal prioriteres raskest, sier Høyres nestleder Bent Høie at det ikke er nødvendig å velge mellom de to trolig mest sentrale samferdselssakene de neste 20 årene.

– Motsetningen mellom de to prosjektene, Intercity og fergefri E39, er oppkonstruert. Årsaken er at det ikke handler om de samme pengene, sier Høie til VG.

Han påpeker at E39 er et prosjekt som er finansiert av bilistene selv.

– Det er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektet i Norge. Her handler det kun om å bygge raskt nok, sier Høie.

Videre understreker Høie at Intercity-utbyggingen handler om å bruke samfunnets ressurser på å få til en løsning for Østlandet. Jeg mener vi bør få til begge.

– Intercity vil aldri kunne bli finansiert av brukerne. Men utbyggingen handler om å få til en velfungerende hovedstadsregion. Fergefritt E39 vil gjøre Vestlandet til ett velfungerende arbeidsmarked. Vestlandet er den regionen i Norge som er den største motvekten mot Oslo. Ingen annen region har så kraftig befolkningsvekst og så høy verdiskapning,avslutter Høie.