Tirsdag legger leder i Høyres programkomité, Bent Høie, frem et utkast til nytt partiprogram for 2013-2017.

I utkastet til partiprogrammet kommer det frem en storsatsing på beredskap, samfunnssikkerhet og politi.

- Det som gikk galt 22. juli skyldes ikke bare politikken som ble ført i det siste. Også Høyre har vært i regjering og må bære vår del av ansvaret for en beredskap som sviktet. Selv om den sittende regjeringen selvsagt har et hovedansvar etter seks år med flertall, sier Bent Høie til Aftenposten.

- Høyre har påpekt flere mangler som ikke er fulgt opp. Men alle partier bør nå diskutere svakheter i beredskap og samfunnssikkerhet i forbindelse med programarbeidet.

Høyre har en rekke ideer og løsninger for hvordan vi kan styrke beredskapen og gjøre politiet i stand til å takle terror og alvorlig kriminalitet:

  • Flere storøvelser der nødetatene og beredskapsaktører trener sammen
  • Politiets beredskapsansvar må nøye presiseres og finansieres
  • Forsvaret skal være tilgjengelig for nasjonal krisehåndtering
  • PST må opprustes og styrkes i kampen mot terror
  • Styrke Kripos i kampen mot organisert kriminalitet
  • En politistudie må gjennomføres for å gi treffsikker kunnskap om nye utfordringer
  • Styrke bemanningen i politiet vesentlig
  • Politiet skal være på jobb på tider da behovet er størst

Les hele saken i Aftenposten mandag 17. september.

Mer om partiprogrammet finner du her (fra og med tirsdag klokken 11.30).