- Jobben med å realisere kunnskapssamfunnet starter med å føre en politikk som gir mer kunnskap i skolen. Vi må sørge for at flere elever sikres grunnleggende lese- og skriveferdigheter i grunnskolen. Som gjør at flere kan velge ingeniør- og realfag i høyere utdanning. Og som utdanner dyktige og kompetente fagarbeidere. En bedre skole er også nøkkelen for å sikre landets konkurransekraft i fremtiden, sier Erna Solberg.

Derfor presenterer vi nå et lærerløft både for dagens lærere, men også for de som vil bli lærere i fremtiden.

Det betyr blant annet:

- en rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærerne

- 10 000 lærere skal få etter og videreutdanning i matte

- Gjøre om lærerutdanningen til en 5- årig mastergrad.

- Bedre og flere karriereveier for lærerne for å gjøre læreryrket til et attraktivt yrke for fremtiden

- Vi skal derfor i samarbeid med lærerprofesjonen og partene sørge for flere og bedre karriereveier for lærerne. Et annet viktig punkt blir og forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav i skolen, sier Erna Solberg.

Videre skal vi redusere frafallet i skolen gjennom å et skikkelig yrkesfagsløft og gjøre opplæringen mer praktisk og fleksibel.

Alt dette skal gjøres i tett samarbeid med lærerorganisasjonene.

- Vi kommer til å ha mange flere gode tiltak for en bedre skole, men kan ikke presentere alle i dag, avsluttet Erna Solberg.