Språksentert ble etablert høsten 2011 og er organisasjonsmessig tilknyttet PP-tjenesten. Det er tre ansatte og er et lavterskeltilbud for barnehagene. Poenget er at barnehagene skal få rask hjelp fra godt kvalifiserte pedagoger til å arbeide med språkutfordringer. I tillegg skal senteret bidra til gode språkmiljøer og språklæring for barna og bidra med å øke kompetansen blant de ansatte i barnehagene.

- Dette føyer seg inn i rekken av tiltak Bærum jobber med innenfor tidlig innsats, et område kommunen har arbeidet systematisk med gjennom mange år, sier Anne Lene W. Hojem, leder for sektorutvalg Barn og Unge i Bærum.

Les mer om språksenteret her.