- Effektive transportløsninger og skattebetingelser som fremmer investeringer er nøkkelord, og viser at Høyres politikk for styrket konkurransekraft i skogbrukssektoren er riktig. Skogen er Innlandets olje og en evigvarende ressurs som vi må sørge for å utnytte best mulig, mener Sanner.

Moelvens sagbruk på Braskereidfoss i Våler kommune er Norges største, med 60 ansatte og en omsetning på drøyt 33 mill. euro i 2012. Bruket leverer en mengde ulike produkter til industrielle kunder på det internasjonale markedet.

Transport er hovedutfordringen

Konsernsjef i Moelven Industrier, Hans Rindal, viser til svak infrastruktur når han blir bedt om å peke på de største utfordringene for videre vekst i næringen.

- Den dårlige standarden på mange norske veier og på jernbanenettet er de største flaskehalsene for mer effektiv produksjon. Dette skyldes både at kostnadene blir store og at frakt tar lang tid, noe som gjør det mer lønnsomt å legge produksjon til Sverige, sier han.

Totalt sysselsetter Moelven Industrier om lag 3.400 personer, hvorav rundt halvparten er i Norge og halvparten i Sverige.

- Tidligere var det ikke slik, men utviklingen er delvis en konsekvens av de norske rammebetingelsene, forteller Rindal.

Mister verdiskaping

Han peker også på at Norge i dag bare klarer å utnytte rundt halvparten av de tilgjengelige skogressursene, og at utviklingen går i feil retning.

- Dersom vi ikke finner løsninger på transportutfordringene er jeg redd utnyttelsesgraden synker ytterligere, noe som betyr at vi går glipp av betydelig verdiskaping som kan skape arbeidsplasser både på Innlandet og i andre deler av landet. Satsing på bedre infrastruktur for skogbruksnæringen vil være en god investering i fremtiden, mener Rindal.

Foto: Høyre

All produksjon overvåkes via skjermer fra kontrollrommet.

Foto: Høyre

Sagbruket på Braskereidfoss behandler rundt 160.000 m3 tømmer hvert år. Produksjonen startet opp i 1917.