Jentene fra Capio var tilstede da Høyre tok opp saken med Statsministeren i spørretimen for et år siden, og de fikk overrakt flere brev til ham. Nå er de skuffet over at han ikke svarer, og har skrevet et innlegg om dette. Med tillatelse fra dem, gjengis det under i sin helhet.

Glemsk eller arrogant Stoltenberg?
Statsministeren ble konfrontert med mangel på tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser i spørretimen for drøyt et år siden. En gruppe jenter fra Capio Anoreksisenter ble invitert til Stortinget av Høyre, som fremmet forslag om at senteret skulle komme inn under fritt sykehusvalg. Bakgrunnen for det er at Capio er privat, og regjeringen vil ikke innvilge støtte til drift eller sponse plasser til pasienter, så helseforetakene må selv betale, det er et problem. Helseforetakene ønsker ikke å bruke penger på det, og sender heller pasienter til offentlige instutisjoner eller Modum Bad. Mange har vært innom begge deler, uten resultat. Nå står flere jenter i kø for å få betalingsgaranti for å få behandling der, mens det er ledige plasser på senteret.

I spørretimen i fjor høst var det statsministeren som svarte i salen. Svaret var ikke spesielt oppløftende, for han ville bare bruke offentlige tilbud. Da spørretimen var ferdig, ventet vi i vandrehallen på Stortinget, og fikk tilslutt tak i statsministeren. Jeg overleverte sammen med 2 andre jenter,en tykk perm med våre sykdomshistorier, brev fra familie, venner og andre pårørende, samt erfaringer med behandlingen vår på Capio Anoreksisenter- eneste som har fungert på våre hhv 5,10 og 18 år lange sykdomshistorier. Både NRK og TV2 filmet samtalen og overleveringen av permen, og med statsministerens 2 lovnader:1) Han skulle lese permen, og jeg ba om tilbakemelding- og det skulle jeg få. 2) Han skulle overlevere permen til helse-og omsorgsministeren, som også skulle lese den, og ta kontakt.

I januar kontaktet jeg Strøm-Erichsens kontor, og fikk beskjed om at hun skulle til Østfold i februar/ mars. Da skulle de evt ta kontakt med Capio, som har sendt 2 offisielle invitasjoner til ministeren. Da april kom, kontaktet jeg dem igjen med samme svar - bare at besøket skulle skje i juni. Samtidig har jeg purret på Jens Stoltenberg- om å få en tilbakemelding fra ham.

Nå i dag pr 30. oktober 2010, har jeg ennå ikke hørt noe, verken fra helse-og omsorgsministeren eller statsministeren. Dessuten leste jeg i Fredrikstad Blad denne uken at Strøm-Erichsen nettopp har avsluttet sitt Østfoldbesøk, deriblant besøk på Sentralsykehuset i Østfold i Fredrikstad - uten å kontakte Capio.

Jeg lurer; er både statsministeren og helse-og omsorgsministeren glemske eller er de arrogante siden de ikke svarer? Uansett hvilket av tilfellene det er, så er det utrolig frekt og uhøflig. Samtidig besøker statsministeren gamlehjem og eldresentre, og forteller så flott hva denne regjeringen har gjort og skal gjøre. Jeg synes det heller mer til det å si fine ord, uten å følge opp, det kan lett forveksles med løgn....

For øvrig Stoltenberg, du sa til meg på nevnte møte at du ikke kunne bevilge penger sånn uten videre. Jeg glemte å kommentere det da, men hadde du satt deg inn i saken, så ville du funnet ut at døgnprisen på Capio er rimeligere enn å bruke offentlige tilbud. Så da er vel hele holdningen mer basert på politiske prinsipper enn reelle vurderinger?

Mvh
Heidi C.M.Øverland