Mens både Høyre og Frp ser store fordeler ved det private helsevesen som ett tillegg til det offentlige, er Ap og spesielt SV imot alt som smaker av private innslag og bruker ofte uttrykket ”å sette bestemor ut på anbud” i nedsettende betydning om private sykehjem.

- Det er en skandale for norsk helsevesen dersom politikerne bestemmer at det skal være dårligere og dyrere enn nødvendig. sier daglig leder Karina Michelsen ved Ammerudlunden

Hvordan føles det å være satt ut på anbud til det private?
- Det føles kjempefint. Jeg kunne ikke hatt det bedre, sier Kristiansen til Nettavisen.

Les også: VGs politiske redaktør: - Sett bestemor på anbud

Høyre: Du skal ha rett til å bestemme over din egen hverdag!
Mange eldre opplever utrygghet i hverdagen. De venter på hjemmehjelpen som ikke kommer til avtalt tid, eller de føler utrygghet fordi det dukker opp en ny person hver gang.

Det finnes mennesker som opplever at ti og tjue ulike hjelpere dukker opp i løpet av et år på grunn av dårlig organisering fra kommunens side.
Åla brukerne selv få velge vil øke kvaliteten og sette den enkelte i sentrum for oppmerksomheten, ikke kommunens interne organisering.

Det offentlige har ansvaret for å betale, den enkelte bruker skal bestemme hvem som kommer.

Hvorfor skal man umyndiggjøres fordi man har blitt gammel? Har man ikke da fortjent å få velge hvordan man ønsker å leve?

Les også: Privat eldreomsorg på topp