Riksdagsmedlem (M) og leder av Riksdagens EU-nemnd Anna Kinberg Batra innledet i et forrykende tempo for Høyres sentralstyre om erfaringene fra det første "moderaterna-ledede" EU-formannskapet. Svenskene hadde arvet mange vanskelige saker som var utsatt av det foregående tsjekkiske formannskapet. I inneværende periode har det vært særlig oppmerksomhet rundt arbeidet med klimautfordringene (Københavntoppmøtet) og økonomi/sysselsetting som følge av den globale finanskrisen. Siden Sverige ble EU-medlem har det vært bred enighet i Riksdagen om arbeidet i EU. Sosserna er nå i ferd med å bryte denne freden, for å prøve å svekke Moderaterne frem mot Riksdagsvalget neste år. Batra er opptatta av å bidra til norsk EU-debatt og støtter arbeidet Høyre gjør. I motsetning til Støre som karakteriseres som feig fordi han ikke tør ta noen EU-debatt i Norge.

Europabevegelsens leder Paal Frisvold etterfulgte Batra, og innledet med å takk Høyre som bidro til å sette EU på dagsorden årets stortingsvalg. 28. november er det 15 år siden Norge igjen stemte nei til EU. Den EØS-avtalen vi har er tuftet på det som var vårt forhold til EU i 1992 - hvor Europakommisjonen var maktsenteret. Nå er tyngdepunktet flyttet mer over til Europaparlamentet som har fått mer myndighet. Den politiske dialogen mellom EFTA og EU er i hovedsak en farse og fungerer overhodet ikke etter intensjonen i EØS-avtalen. Fremover er det behov for å få mer synlighet og debatt om EU. Da er det også viktig at jasiden tør være kritisk - alt som kommer fra EU er ikke bra. Samtidig må vi ikke gå i fellen som sist og bare snakke om fornuft, men ta følelsene mer i bruk/på alvor. Europabevegelsen jobber nå for å bli større, få flere kontorer over hele landet, og være mer skolert og forberedt til neste gang EU-debatten kommer. Frisvold var varsom med å konkludere på DLD - Europabevegelsen har ikke meninger om enkeltdirektiver, og tok for øvrig til etterretning utfordringen fra Jan Tore Sanner om at Europabevegelsen må bli flinkere til å bruke, og ævre positiv til, Høyre i tiden fremover.I samarbeid med Centre For European Studies, http://www.thinkingeurope.eu/.