Avsløringen ved Asker og Bærum sykehus er bare ett av flere eksempler på systematiske brudd på pasientrettighetene. Både Riksrevisjonen, Helsedirektoratet og Helsetilsynet påpeker at sykehusene setter økonomiske hensyn foran pasientens rett til behandling. Pasientene har fått mange nye rettigheter de siste årene, men disse følges ikke opp i praksis. Det er mye lov, men lite orden i helsetjenesten.

- Hovedproblemet er at sykehusene er bukken som passer havresekken. De skal både vurdere om og når pasienten har rett til helsehjelp, og samtidig innfri disse rettighetene gjennom å gi behandling i tide. Dersom fristen brytes, må de betale for behandling et annet sted. Dette gjør at sykehusene ofte setter fristene i henhold til egen kapasitet og økonomi, ikke ut fra pasientens behov for hjelp, sier Erna.

Dette er bakgrunnen til at Høyre vil skille bukken fra havresekken.

- Vi mener at pasientens rettigheter må vurderes av en uavhengig instans, slik at det blir pasientenes behov for hjelp som avgjør når hjelpen gis. Dette foreslo vi i fjor vår, fordi både Riksrevisjonen, Helsedirektoratet og Helsetilsynet hadde slått alarm. Da mente regjeringspartiene at dette var unødvendig. Vi håper at Regjeringen nå innser alvoret, og støtter dette forslaget.

NRK 1, 28. januar kl. 21.30

Gikk du glipp av debatten? Se den her:

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/603845