«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag som kan sikre at høyinnblandet biodiesel fortsatt fritas for avgift», heter det i forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

B100-markedet er sentralt for biodieselfabrikken Uniol i Fredrikstad, som er truet av nedleggelse på grunn av den nye avgiften. Men Arbeiderpartiet avviste forslaget.

Les hele saken hos Nettavisen.

Les også denne saken: Dobbel dumskap å øke avgiften på biodiesel