Høyre har sett seg lei på de store togforsinkelsene som rammer tusenvis av togreisende år etter år. Jernbanesektoren opplever nå en tillitskrise som er alvorlig både for brukerne, men også for bransjen og de ansatte i sektoren. Nok er nok, nå må toget på skinner igjen!

Vi håper dette vil bringe oss ett skritt nærmere en bedre jernbanehverdag, en mer brukerorientert og moderne jernbane hvor tilliten og kundetilfredsheten er stor.

Vi inviterer deg til å være med å bidra i debatten!

Sted: Høyres Hus i Oslo

Tid: 9. februar kl. 09.00 - 12.30

Servering:Uformell lunsj fra kl. 12.00


Innledere:

Jernbaneverket, Direktør Elisabeth Enger

NSB, Konsernsjef Einar Enger

Advansia, Adm. Dir. Bjørn Sund

Flytoget, Adm. Dir. Linda Bernander Silseth

Oslotrikken, Kommunikasjonssjef Cato Asperud

Telenor ASA, Konsernrådgiver Ingvald Fergestad

Høyhastighetsringen, Daglig leder Jon Hamre

Norsk Bane, Kommunikasjonssjef Thor Westergaard Bjørlo

Av hensyn til bespisning ber vi om påmelding snarest, og senest innen fredag. 05. Februar til: mmc@stortinget.no.

Åpent for alle!

Ingen deltakeravgift!

Vel møtt!