Det er et stort etterslep på vedlikehold av norske sykehus. Flere steder er det medisinske utstyret utslitt og utdatert. Moderne sykehusbygg og utstyr vil gi et bedre helsetilbud. Samtidig gir det bedre arbeidsforhold for de ansatte, og frigjør midler til å forbedre helsetjenesten.

Stortinget har så langt engasjert seg lite i dette temaet. Høyre inviterer derfor til et seminar for å diskutere hvordan vi kan løse disse utfordringene, slik at pasientene får et bedre tilbud. Vi spør blant annet om sykehusbygg bør forvaltes av et eget profesjonelt organ, og om vi kan dra bedre nytte av samarbeid med private for å fornye bygg og utstyr raskere.

Program:

12.00 Velkommen ved Bent Høie og Jan Tore Sanner

12.05-12.50 Hva kan vi oppnå ved å modernisere bygg og utstyr i sykehus, og hvordan kan vi få det til? v/ Anne Kathrine Larsen, Dr. Ing ved Multiconsult og Svein Bjørberg, professor ved NTNU

13.00 – 13.20 Hva kan vi lære av byggingen av St. Olavs Hospital? Ved tidligere prosjektdirektør for St. Olavs Hospital Johan Arnt Vatnan

13.20-13.45 Nye Karolinska Solna, hvilke muligheter gir OPS? Johan Arnt Vatnan, Skanska

13.45-14.30 Hvordan kan ansvarlig økonomisk styring sikremer moderne bygg og utstyr? Oddvard Nilsen, styreleder i Helse Vest

Praktisk informasjon:

Konferansen er i møterom N202. Henvendelse i Stortingets resepsjonen i Prinsensgate 26, rett ved siden av Halvorsens konditori.

Påmelding på e-post til: lie@stortinget.no