Sølvi Lillejord vil innlede om temaet, deretter åpner vi for spørsmål og kommentarer.

Deretter vil Ragnhild Stolt-Nielsen, byråd for skole og barnehage i Bergen, og Kent Gudmundsen, Fylkesråd for utdanning i Troms, snakke om hva de mener er de viktigste tingene vi må ta tak i i norsk skole, sett fra deres ståsted som skolepolitikere.

Sølvi Lillejord er professor i pedagogikk og er direktør for det nyetablerte Kunnskapssenteret for utdanning i Norsk forskningsråd. Hun har i en årrekke vært leder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Kunnskapssenteret for utdanning skal bidra med kunnskap om norsk og internasjonal utdanningsforskning og legge til rette for et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og praksisfeltet.

Påmelding til seminaret til benedicte.roer@stortinget.no innen 2. mai.

Velkommen!