Leder i Senior Høyres Landsforbund, Turid Wickstrand Iversen, ønsket velkommen til Landsmøtet og ga ordet til Bent Høie, nestleder i Høyre. Han holdt et interessant innlegg om den politiske situasjonen akkurat nå. Han la særlig vekt på hvordan Høyre har bedre og mer fremtidsrettede løsninger på de utfordringer vi står overfor i dagens Norge og gjennomgikk punkt for punkt hvordan den rødgrønne regjeringen ikke strekker til.

Foto: Thomas Moss

Bent Høie

Ordfører i Tønsberg, Petter Berg, og leder i Vestfold Høyre, Alf Johan Svele, ønsket landsmøtedeltagerne velkommen til Tønsberg og ble fulgt opp av en orientering om «Stiftelsen nytt Osberg-skip» ved leder Geir Rørvik.

Foto: Thomas Moss

Petter Berg

Gunnar Kongsrud, markedssjef og leder av Kampanjeavdelingen i Høyres Hovedorganisasjon, holdt et meget inspirerende innlegg om partiets valgkampplaner. På en overbevisende måte fikk han frem viktigheten av at vi alle bidrar og at husbesøk og annen personlig velgerkontakt faktisk virker.

Vi hadde også besøk av generalsekretæren i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman, som både begeistret og provoserte forsamlingen med sitt engasjerte og kunnskapsrike innlegg om de utfordringer og muligheter som pensjonister i dagens samfunn står overfor.

Sist, men ikke minst, ga kommunalpolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe, Lene Westgård-Halle, en grundig og informativ beskrivelse av dagens utforinger kommunene står overfor og hvorfor det er viktig at Høyre kommer i posisjon for å endre rammebetingelsene for kommunene.

Landsmøtet vedtok 2 resolusjoner: «Yrkesaktive eldre – en ressurs!» innsendt av Rogaland Høyre og «Handling – ikke utredninger», som ble vedtatt oversendt HHs Landsmøte.

Leder av Organisatorisk Utvalg, Tore Haugen, la frem endringsforslag til SHLs Lover, som ble enstemmig vedtatt. En av de viktigste endringene var sammensetningen av Landsstyret, hvor nå fylkeslederne i SHL er selvskrevne medlemmer.

Leder av Valgkomitéen, Michael Birkeland, la frem innstilling på nytt Landsstyre, Organisatorisk Utvalg og Politisk Utvalg, som ble enstemmig vedtatt. Turid Wickstrand Iversen ble gjenvalgt som leder for to nye år.

Landsstyret
Leder Turid Wickstrand Iversen Buskerud
1. nestleder Per Foshaug Vestfold
2. nestleder Sverre Mauritzen Rogaland
Medlem Alvhild Yttergård Troms
Varamedlem Otto Hammervold Sør-Trøndelag
Fylkesleder Jon Tore Norenberg Oslo
Fylkesleder Oddvar Tjøm Buskerud
Fylkesleder Reidar Skotgård Akershus
Fylkesleder Arnt Storvik Østfold
Fylkesleder Tor Mathisen Vest-Agder
Fylkesleder Einar Fløttum Nord-Trøndelag
Fylkesleder Lars Lefdal Sogn og Fjordane

Politisk Utvalg
Leder Per Foshaug Vestfold
Medlem Ole B. Hovin Oslo
Medlem Hans E. Seim Bergen
Medlem Lisbeth Vikse Rogaland
Varamedlem Erik Røed Akershus

Organisatorisk Utvalg
Leder Sverre Mauritzen Rogaland
Medlem Elenor Holter Oslo
Medlem Einar Fløttum Nord-Trøndelag
Medlem Oddvar Tjøm Buskerud
Varamedlem Agnete Tjærandsen Nordland

Resolusjoner ligger vedlagt