Leder:

Turid Wickstrand Iversen, Drammen

1. leder:

Per Foshaug, Sandefjord

2. leder:

Tore Haugen, Oppegård

Styremedlemmer:

Sverre Mauritzen, Stavanger

Unni Stampe, Oslo

Alvhild Yttergård, Tromsø

Otto Hammervold, Trondheim,

Varamedlemmer:

Kari Tenden, Stavanger

Truls G. Hansen, Tønsberg

Politisk utvalg:

Per Foshaug, leder

Karin Espeland, Oslo

Tor Mathisen, Kristiansand

Arnt M. Storvik, Fredrikstad

Vara: Gerhard Schaller, Oslo

Organisasjonsutvalg:

Tore Haugen, leder

Einar Fløttum, Stjørdal

Oddvar Tjøm, Ringerike

Olaf Aurdal, Eigersund

vara: Elenor W. Holter, Oslo