Seniorkontakt er ingen lovpålagt oppgave, men vi mener at det er en viktig del av det forebyggende arbeidet blant eldre over 75 år, sier ordfører i Ski Anne Kristine Eikebråten.

Tjenesten ”Seniorkontakten” med undertittel ”Helsefremmende og forebyggende arbeide blant hjemmeboende eldre i Ski kommune” ble etablert i 2005. Målgruppen er hjemmeboende eldre i Ski kommune i aldersgruppen 75-85 år, som ikke har tjeneste fra hjemmesykepleie.

I 2012 tilbys det hjemmebesøk til eldre i det året de fyller 75 år. Hensikten med hjemmebesøket er å informere om kommunens tilbud. Seniorkontakten tilbyr samtidig en gjennomgang/samtale av den eldres bolig og livssituasjon med tanke på å forebygge personskader, fall og brann. Under samtalen vil den eldre få muligheter til å tenke over tiltak og eventuelle løsninger. Seniorkontakten er kontaktperson for ulike tjenester og kurs og kan være en veileder dersom den eldre trenger kommunale tiltak eller tjenester. Etter forespørsel gir Seniorkontakten informasjon i ulike lag og foreninger, og kan sette i gang kurs når det er behov for dette.

(Kilde: Ski kommune)

- Effekten denne ordningen har på det forebyggende arbeidet har bare forsterket seg etter samhandlingsreformen, slik vi i Ski har valgt å organisere arbeidet, sier Eikebråten.

- I forbindelse med samhandlingsreformen har Ski valgt en organisering med ambulerende team, sammensatt på tvers av faggrupper, med hjemmesykepleie, hjemmetjenesten, ergo-/fysioterapi og så videre. Dette går som "hånd i hanske" med det arbeidet vår seniorkonsulent allerede gjorde før samhandlingsreformen ble en realitet.

For mer informasjon om seniorkontaktordningen, ta kontakt med Anne Kristine Eikebråten.