- Man skulle tro at det ikke var mangel på tiltro til det sunne bondevettet i Senterpartiet, men det ser ut til å bli lagt igjen i baksetet på svarte limousiner når de inntar regjeringskontorene.

Solberg mener at Senterpartiet har vist stor avstand mellom liv og lære når det gjelder det muligheten for næringsutvikling og lokalt selvstyre i regjering, og at mange er skuffet over Senterpartiets innsats.

Høyre vil styrke eiendomsretten
- Der Senterpartiet går for regulering, svekket eiendomsrett, støtteordninger og offentlig overstyring, vil Høyre styrke eiendomsretten gjennom større lokalt selvstyre og økt frihet for bonden der han får større råderett over egen eiendom gjennom å fjerne reguleringene i landbruket. Hvis vi vil det skal bo folk i hele landet så må de få mer lokalt selvstyre og muligheten til å utnytte ressursene som ligger der. Arbeidsplasser er det beste virkemiddelet mot fraflytting.

Solberg avsluttet med å utfordre Liv Signe Navarsete til å være med og styrke det lokale selvstyret og verdiskapningen gjennom å støtte følgende konkrete forslag fra Høyre:

  1. Lage særskilte retningslinjer for kommuner med særlig mye vern slik at de likevel får mulighet til å utvikle arbeidsplasser i områder med store nasjonale verneverdier.
  2. Tilpasse lov om motorferdsel i utmark slik at kommunene får økt myndighet, og der erfaringene fra forsøksprosjektet med økt lokalt selvstyre legges til grunn.
  3. Flytte konsesjonsmyndigheten for mini- og mikrokraftverk fra NVE til den enkelte kommune.
  4. La flere kommuner overta og drive videregående skoler.
  5. Ta oppgaver knyttet til miljø, landbruk og natur fra fylkesmannen og overføre dem til kommunene.