Blå-rød konseptet går i all enkelhet ut på å beskrive forskjellen på Høyres politikk og den sittende regjeringens politikk.

Konseptet forteller enkelt hvor Høyres fokus er og hva alternativet (regjeringen) har å tilby.

Høyre selger ikke lettvinte løsninger på vanskelige problemer. Ingen bør være i tvil om at Norge har store utfordringer. Høyre har erfaring med å snu pessimisme til optimisme. Vi har erfaring med å snu nedgang til oppgang. Det kort tid til valget. Høyre har politikken som kreves for å gjøre Norge preget av trygghet og optimisme.

Høyre kjører for tiden annonsekampanje på VG.no med "Blå Rød"-konseptet. Landingssidene for annonsene er her:

http://skole09.hoyre.no

http://samferdsel09.hoyre.no

http://okonomi09.hoyre.no

Medlemmer kan laste ned elektroniske versjoner av rød-blå brosjyrer på HiT (Høyres Intranett).