Blant bidragsyterne i boka «Lenket for livet?» er Høyres stortingsrepresentant André Oktay Dahl, som også er styremedlem i Skeiv Verden.

Les mer om boken på blikk.no.

5. desember 2012 avholdt Høyres stortingsgruppe i samarbeid med organisasjonen Skeiv Verden et seminar om tvangsekteskap i et LHBT-perspektiv, men med det utgangspunkt at alle former for tvangsekteskap er uakseptabelt uansett hvilken seksuell legning eller hvilket kjønn offeret for dette har.

Dahl har stillt en interpellasjon til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren om samme tema som skal besvares 18. desember.

- Kampen mot tvangsekteskap må føres på bred front og forene hele det politiske Norge. LHBT-befolkningen er i den offentlige debatt og i myndighetenes arbeid en gruppe som i praksis i stor grad blir utelatt, men som definitivt trenger større grad av støtte og hjelp. LHBT-perspektivet må i langt større grad enn i dag inkluderes i det offentliges arbeid og den offentlige debatt, sier Dahl.