Sexkjøpsforbudet har, ifølge rapporten:

  • Bidratt til redusert etterspørsel
  • Bidratt til mindre prostitusjon i Norge
  • Trolig redusert omfanget av menneskehandel til Norge i forhold til hva det ellers ville vært
  • Det er ikke grunnlag for å si at prostituerte i gatemarkedet reelt sett er mer voldsutsatt som følge av forbudet

Skal lese grundig

- Det er interessant at rapporten er tydelig på at forbudet har bidratt til redusert prostitusjon i Norge. Samtidig viser rapporten at de prostituerte er imot loven. Det skal vi også ta på alvor. Nå skal vi lese rapporten grundig, og den blir en sentral kilde til informasjon framover, sier Margunn Ebbesen.

Regjeringen setter nå i gang arbeidet med en stortingsmelding. Regjeringen vil, uansett utfall i denne saken, være opptatt av å forsterke de sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte i en vanskelig situasjon.

- Høyre er opptatt av situasjonen til de prostituerte. Vi vil lytte til dem og deres organisasjoner, sier Margunn Ebbesen.

Her kan du lese hele rapporten