SHLs delegasjon besto av følgende personer:

Turid Wickstrand Iversen
Per Foshaug
Sverre Mauritzen
Reidar Skotgård
Inger Sjong
Arnt Storvik
Oddvar Tjøm
Alvhild Yttergård