Følgende personer utgjør SHLs delegasjon:

Turid Wickstrand Iversen (Høyres sentralstyre)
Per Foshaug
Sverre Mauritzen
Ole B. Hovind
Lars Kristen Lefdal
Reidar Skotgård
Oddvar Tjøm
Otto Hammervold

Per Tonstad (delegasjonssekretær)