To alternative endringer:

  • Unntaksalternativet: Halvparten av alle boenheter på under 50 m² får unntak fra kravene.
  • Reduksjonsalternativet: Kravet om «rullestolsirkel» reduseres fra 1,5 meter til 1,4 for alle boliger, men skal kun gjelde for ett soverom/bad i boligen.
  • Vil fjerne krav om universell utforming av felles uteareal der det ikke er heis, og redusere krav til stigning for adkomst til bolig.
  • Høringsfrist: 1. september. Regjeringen planlegger nye regler iverksatt 1/1-2015.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sendte tirsdag på høring et forslag om forenklinger i byggteknisk forskrift – den såkalte TEK 10. TEK 10-kravene har gjort nye boliger ekstra dyre.

– Vi vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, slik at flere kan få muligheten til å komme seg inn i boligmarkedet og eie sin egen bolig, sier han til Aftenposten.

TEK 10-kravene kom i 2010 og krever bl.a. at alle bad skal ha en snusirkel på 1,5 meter for rullestoler, mot tidligere 1,3. Det ble også stilt nye krav til universell utforming av uteareal for boligområder.

En samlet byggenæring har kjempet imot TEK 10-kravene. Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann, er klar på at kostnadene vil gå ned med Sanners forslag, skriver Aftenposten.

– Her har Regjeringen lyttet til innspill, mens den forrige regjeringen var fastlåst i prestisje. Dette vil gjøre det billigere å bygge, sier han.

Les hele saken i Aftenposten tirsdag.