- Høyre er opptatt av å sikre kvinners ubestridte rett til selvbestemt abort i Norge. Det kommer ikke til å bli en reservasjonsrett for fastleger i Norge og regjeringens forslag rokker ikke ved abortlovens bestemmelser. De rødgrønne har i denne debatten bidratt til å skape unødvendig usikkerhet for kvinner i en vanskelig situasjon, sier Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talskvinne i Høyre.

Regjeringen har ikke foreslått å innføre en rett for fastleger til å reservere seg mot henvisning til abort. Det handler om en reservasjonsmulighet. Det innebærer at staten og kommunen åpner for at legen kan reservere seg, men at kommunen ikke har noen plikt til å innvilge dette.

- I dag vet vi at det finnes leger som praktiserer en egendefinert reservasjonsrett. Dette ivaretar ikke de kvinnene dette gjelder på en god måte. Gjennom å regulere dette, som regjeringen nå foreslår, blir det full åpenhet rundt det fåtall leger som gis mulighet for å reservere seg mot å henvise til abort. Det er kommunene som skal sørge for at det alltid finnes alternative leger dersom noen lokale leger ønsker å benytte seg av reservasjonsmuligheten. På steder med få legeressurser, vil det derfor ikke være mulig for fastleger å reservere seg.

De som vil reservere seg må synliggjøre dette på helfo.no hvor man velger fastlege. Dette vil sikre at kvinners rett til selvbestemt abort består.

- Regjeringens skisse til reservasjonsmulighet sikrer full åpenhet om hvilke leger som ønsker en reservasjonsmulighet. Henvisningsplikt vil fortsatt skjule hvem de er. Det er også viktig å merke seg at regjeringens skisse innebærer bedre informasjon om at kvinner kan henvende seg direkte til sykehusene, som har plikt til å ta imot uten henvisning fra fastlege, avslutter Trøen.

Skisse til utforming av en reservasjonsmulighet for fastleger kan du leseher.