Hovedgrep:

  • foreslår en ekstrabevilgning på 50 million kroner utover regjeringens forslag til Petoro. Dette innebærer i realiteten en økning på 20%.
  • Videre foreslår vi å styrke petroleumsforskningen med 50 million kroner

Høyre-TV har snakket med en rekke av Høyres fraksjonsledere om hva som er prioriteringene på hvert område i Høyres alternative statsbudsjett for 2010. Se de øvrige videoer her:

André Oktay Dahl om prioriteringer på justis

Elisabeth Aspaker om prioriteringer på skole

Bent Høie om prioriteringer på helse

Svein Flåtten om prioriteringer på næring

Torbjørn Røe Isaksen om prioriteringer på arbeid og sosial

Trond Helleland om prioriteringer for kommune-Norge

Les alt om Høyres alternative statsbudsjett for 2010. Klikk her!