Situasjonen norske mannskap og handelsfartøy møter i Adenbukta er ekstraordinær, og Høyre har full forståelse for at reder Jacob Stolt-Nielsen i dag uttaler til Dagens Næringsliv at ”dette er krig”. Høyre ser at det kan være nødvendig for fartøy i områdene å bevæpne seg som et ekstraordinært tiltak mot den trusselen de står ovenfor, så lenge statene ikke følger opp sitt internasjonale ansvar godt nok, men henrettelser er uakseptabelt.

- Det haster nå mer enn noensinne at regjeringen avklarer hvilke regler som skal gjelde for bevæpning på norske skip. Det er viktig at vi koordinerer oss med andre land, slik at norske skip ikke ender opp som ekstra attraktive mål for piratene, sier Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Høyre har flere ganger pekt på at regjeringen i lang tid har sviktet sitt ansvar for norske mannskaper, skip og verdier i området. Regjeringens respons har vært at de vil vurdere deltakelse i en av de internasjonale operasjonene i området.

- Kjernen i saken er at norsk fravær i Adenbukta reflekterer den tynne bemanningen regjeringen har valgt for de nye fregattene, som gjør at vi har fem fregatter, men per i dag ikke en eneste tilgjengelig for internasjonale oppdrag. Dette er uholdbart, sier Svein Flåtten.