Det er mange diskusjoner i Norge om hva vi skal leve av etter oljen. På flere ulike områder leder regjeringen og samarbeidspartiene Norge inn i en ny fremtid. Det handler både om å gjøre den enkelte arbeidsplass tryggere og at vi må omstille oss slik at vi også i fremtiden har et solid velferdssamfunn som kan ta vare på de som trenger fellesskapet.

- Heldigvis starter vi ikke på bar bakke. Sjømatnæringen i Norge har vokst betydelig, og er blant de næringene som har en stor fremtid foran seg, sier Solberg.

Betydelig eksportnæring

I 2014 eksporterte Norge sjømat for 69 milliarder kroner. Det er 7 milliarder mer enn i 2013, og en dobling på under 10 år. Hver eneste dag serveres det 37 millioner norske sjømatmåltid verden rundt.

- Vi selger mange slags fisk, men laksen er i en særstilling. Laksen er det norske produktet som er på når flest middagsbord globalt. Norsk laks er et godt produkt i seg selv, men også et fantastisk varemerke for Norge. Laksen er Norges Ikea, bemerker Solberg.

Sjømatnæringen er i ferd med å bli blant våre største og viktigste næringer. Ikke bare i fangst og foredling av råvarer, men også en stor fremvekst av bedrifter som produserer fiskeolje, kosttilskudd og fôr.

Forskning og utvikling nøkkel til vekst

- Innen havbruk har vi sett en formidabel vekst i produksjon og eksport. Sysselsettingen har også økt, men ikke så mye som produksjonen. Næringen har altså blitt mer produktiv, og Solberg understreker at det både gjør våre fiskeriprodukter mer konkurransedyktige og arbeidsplassene tryggere.

Trygg og bærekraftig produksjon

- Norsk sjømat skal være trygg, sunn og produksjonen skal skje på en bærekraftig måte. Jeg vil derfor være helt klar på at videre vekst for næringen, i takt med det vi har sett de siste årene, forutsetter fremgang i arbeidet mot lakselus, rømming og annen negativ miljøpåvirkning, sier Solberg.

Bærekraftig produksjon er også hovedideen bak meldingen som ble behandlet i statsråd på fredag. Der legger regjeringen opp til en jevn og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen i årene som kommer. Det gir forutsigbarhet for investeringer og legger grunnlaget for nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og mer velferd. Samtidig forutsetter videre vekst at dette skjer på en bærekraftig måte.

- Vekst i nye og gamle næringer blir viktig for å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser i fremtiden, avslutter Solberg.

Les hele talen her.