I 2008 vedtok Sarpsborg kommune å innføre eiendomsskatt på flytebrygger.Fem lokale marinaeiere gikk til sak mot kommunen, men tapte i både Sarpsborg tingrett og Borgarting lagmannsrett, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Høyres Ingjerd Schou har lenge engasjert seg i saken.

– Saken har stor prinsipiell betydning. Om Sarpsborg kommune får medhold kan bryggeskatten spre seg over hele landet. I realiteten ønsker kommunen å kartlegge fritidsaktiviteter. Om skatten innføres blir båtplassene dyrere, sa Schou til Sarpsborg Arbeiderblad i 2010.

Nå er også saken klar for høyesterett, der endelig avgjørelse ventes i løpet av noen dager.