Uforståelige ord, vriene uttrykk og lange, tunge setninger i møte med det offentlige koster minst 300 millioner kroner i året.

– En av tre nordmenn har problemermed å forstå hva som står i offentligedokumenter og brev. Halvparten avdem som ikke forstår, ringer til detoffentlige for å få hjelp, sier Sanner til Dagsavisen.

Sanner legger nå én million kroner påbordet til et pilotprosjekt for å forenklespråket i Norges 428 kommuner. Byråkratspråketforvirrer og frustrerer hundretusenvisav nordmenn hvert år. Resultatet er at stat ellerkommune må forklare hva som egentlig står i brevene som er sendt ut.

– Alle språkhenvendelsene kosterdet offentlige minimum 300 millionerkroner hvert år. Vi kan bidra til atoffentlig ansatte kan bruke arbeidstidapå andre ting enn å svare på spørsmålom hva som egentlig står i brevet somble sendt ut, sier Sanner.

Jan Tore Sanner mener at språkprosjekteter viktig for å frigjøre midler frastat og kommune, men også fordi prosjekteter demokratiserende.

– Ofte pakker både byråkraterog politikere inn budskapet i myeull og vanskelige ord. Så man kan læreogså av tidligere partileder i Høyre JanPetersen som sa at er du i tvil om hvadu skal si, så si det som det er, sierSanner.

Les hele saken i Dagsavisen 31. mars.