Ingen vet nøyaktig hvor mange som venter på sykehjemsplass i landet. Det vil Bent Høie gjøre noe med. Nå gir han klarsignal til en kartlegging, samtidig som han vil kartlegge hva slags planer samtlige kommuner har for å bygge nye plasser, skriver Aftenposten.

Målet er å ha en oversikt i løpet av vinteren.Den kartleggingen helse- og omsorgsministeren og KS nå går i gang med, ligner det man gjorde for å få full barnehageutbygging. Da ble antall plasser, antall barn på venteliste og fødselskullene nøye overvåket.

- Summen på eldre som venter plass, vil gi oss et interessant svar, men det vil likevel ikke bli et fasitsvar. Kommunene vil trolig besvare ulikt. Så må vi se hvordan vi kan få en standardisert rapportering fra alle kommunene. Vi må ha en felles god faglig vurdering om hvilke eldre som trenger sykehjemsplass, sier Bent Høie til Aftenposten.

Les hele saken her.