I et leserinnlegg i Aftenposten i dag skriver Erna Solberg om Høyres velferdspolitikk.

"De rødgrønne er for tiden opptatt av med nebb og klør å forsvare sitt eierskap til «den norske modellen» gjennom å tegne skremmebilder av hvordan andre vil endre denne modellen. Slik Raymond Johansen gjør i Aftenposten 4. oktober.

Økte helsekøer

Under regjeringen Stoltenberg har helsekøene økt, og det er blitt flere fattige og bostedsløse. Over 600000 står utenfor arbeidslivet, og ventetiden for arbeidstiltak har økt til hele 270 dager. Mange eldre mangler fortsatt sykehjemsplass. Det er derfor forståelig at regjeringspartiene ikke vil snakke om konkrete saker, men diskutere abstrakte samfunnsmodeller og tegne skremmebilder av andre partier.

Konkret forskjell

La meg derfor vise til en helt konkret forskjell på Arbeiderpartiets og Høyres politikk som ble presentert av Hamar Arbeiderblad tidligere i år. Snekkeren Brede fikk en skulderskade som gjorde ham arbeidsufør. Ventetiden i den offentlige helsekøen var på ett år. Arbeidsgiveren betalte for operasjon ved en privat klinikk med ledig kapasitet. Brede kom raskt tilbake i jobb og sparte slik staten for minst 300000 i sykelønnsutgifter. Høyres politikk ville gitt Brede muligheten til å ta operasjonen ved Volvat, på det offentliges regning. Enkelt og greit.

Skape mer

Grunnlaget for velferden skapes ved å sørge for trygge arbeidsplasser, et næringsliv som får blomstre og gode muligheter for forskning og innovasjon. Høyre vil trygge velferden ved å skape mer, ikke skatte mer. Hvis vi styrker den økonomiske veksten med 0,02 prosent, kan vi bygge 2600 sykehjemsplasser, 600 flere enn det Stoltenberg har ambisjon for i 2011. Hvis vi organiserer renhold og støttetjenester i sykehusene bedre, kan vi frigjøre midler som tilsvarer behandling av 150000 pasienter. I stedet for å be folk betale mer skatt, må vi sørge for å få mer ut av de skattene de allerede har bidratt med.