Omsorgsboliger som er bygget av private utbyggere har nemlig ikke krav på momskompensasjon på lik linje med de som er offentlig bygget, mener Skattedirektoratet.

Dette til tross for at Høyesterett har bestemt at også private aktører skal få rett på denne kompensasjonen når de bygger boliger for utviklings- og funksjonshemmede.

Det har fått Høyre til å reagere.

Finanspolitisk talsmann og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, har flere ganger stilt finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) spørsmål i saken.

Svaret har vært at det må skje en konkret vurdering i hver sak.

- Jeg synes det er kynisk og rått av finansministeren å skyve denne saken videre inn i nye rettsprosesser når det allerede finnes en klar høyesterettsdom. Finansministeren kunne lett ha skåret igjennom og ordnet opp i denne saken, sier han til VG Nett.

Krever regelendring

Onsdag fremmet han forslag om regelendring for Stortinget.

- Her er det familier som har tatt på seg store velferdsoppgaver og som sliter med å få endene til å møtes, også får de den ekstrabelastningen. Det er åpenbart at skattedirektoratet feiltolker dette, sier Sanner.

Blant borettslagene som omfattes av problemstillingen, er Tangerudbakken borettslag, kjent fra TV-Norge-serien med samme navn.

Borettslaget beboes i dag av syv personer med Downs syndrom, som mottar blant annet døgnbemanning med pleiere og nattevakt fra kommunen.

Denne typen samarbeid mellom offentlige og private finnes i mange borettslag rundt om i landet. Ettersom de private bidrar med et tilbud det offentlige etter loven skal dekke, bør de slippe å betale moms, ifølge Sanner.

- Det er jo ikke snakk om private aktører som skal tjene penger på dette. Det er familier som tar på seg oppgaver som staten er lovpålagt å utføre, sier han.

Les hele saken hos VG Nett.