- Vi vil nå få en lov som kan kaste tusenvis av skattytere med begrensede ressurser ut i et skattemessig villnis de ikke har muligheter til å finne ut av og opposisjonspartiene var derfor samstemte i at saken burde sendes tilbake til Regjeringen, Stortingsrepresentant Svein Flåtten.

Flåtten har vært saksordfører og beskriver forslaget fra Regjeringen som dårlig gjennomarbeidet og manglende konsekvensutredet.

- Risikoen for dobbeltbeskatning av et stort antall pensjonister er betydelig, og den nye loven kan medføre et merarbeid i forhold til flere lands ligningsmyndigheter for den enkelte pensjonist, sier Svein Flåtten avslutningsvis.

Les litt bakgrunnsinformasjon om lovforslaget her.