SAMBA - Sammen om barna - er en interkommunal institusjon som driftes av Skien og Porsgrunn kommune. Kathrine Evensen sier det er helt uaktuelt å legge ned Samba.

– Vi kommer ikke til å gå inn for dette, sier hun.

Evensen, som sitter i hovedutvalget for helse og velferd, sier hun hadde bestemt seg før møtet med de pårørende tirsdag. Hun sier Høyres gruppemøte på mandag var helt enig om å skjerme Samba fra nedskjæringer.

Evensen mener Samba ikke bare dreier seg om å spare penger.

– Penger betyr ikke alt sier hun. Når vi ser det viktige tilbudet som er bygd opp her på Samba og ikke minst tryggheten for de pårørende og brukerne, kan vi ikke legge ned et slikt tilbud, sier Kathrine Evensen.