Høyres Jan Tore Sanner mener finansminister Sigbjørn Johnsen må stille opp med penger til det konkurranseutsatte næringslivet, skriver Dagens Næringsliv.

- Det er en skjebnestund for deler av vårt konkurranseutsatte næringsliv. Derfor er det avgjørende at man får på plass en omstillingspakke for den delen av næringslivet. Vi må sørge for å bli bedre der andre blir billigere, sier nesteleder i Høyre, Jan Tore Sanner til avisen.

Norsk Industri bekymret

Knut Sunde i Norsk Industri peker på at situasjonen er kritisk for mange norske bedrifter. Han reagerer på at bedriftene ikke får viktig omstillingsstøtte. Akkurat det krever Høyre at regjeringen gir rom for i Revidert Nasjonalbudsjett.

Sanner påpeker at han deler bekymringen. Nå må politikerne ta grep, og bedre rammebetingelsene før det er for sent.

Forskning

I tillegg mener Høyre at det bør bidras med å gjøre det enklere for konkurranseutsatt næringsliv å takle utfordringene de står overfor. Her står næringsrettet forskning høyt på listen over nødvendige tiltak.

- Regjeringen har gjennom mange år nedprioritert forskning, og økt skattene for næringslivet. Det kan koste mange jobber i konkurranseutsatt sektor, sier Sanner.

Sunde i Norsk Industri og avdelingsdirektør Eirik Normann i Forskningsrådet har tidligere fortalt til DN.no at de aller fleste som søker om støtte fra Forskningsrådet får avslag, skriver avisen.

Avslag

- Jeg mener det er meget bekymringsfullt at Norges forskningsråd avviser tre av fire søknader, når de samtidig sier at 60 prosent av søknadene egentlig burde vært innvilget, sier Sanner.

Han mener dette skyldes at det har vært nullvekst i forskningsbudsjettene både i 2011 og 2012.

Les hele saken i Dagens Næringsliv her.