Dette er en del av gjennomføringen av Høyres valgkampsak, kunnskap i skolen. Et konkret løfte fra valgkampen blir nå satt i live.

Fra og med høsten 2016 vil regjeringen skjerpe karakterkravet for å komme inn på grunnskolelærer- og lektorutdanningene. I første omgang heves karakterkravet i matematikk fra 3 til 4. På sikt vil regjeringen også vurdere å heve karakterkravene i norsk og engelsk.

– Norske elevers ferdigheter i matematikk er for svake, og dette må vi gjøre noe med. Da er det naturlig å starte med læreren. Det er en klar sammenheng mellom hva lærerstudentene kan når de begynner på studiet og hva de kan når de avslutter utdanningen, sier kunnskapsministeren.

Det er grunn til å anta at skjerping av opptakskravene vil føre til færre kvalifiserte søkere til lærerutdanningene i en overgangsfase. Det vil derfor bli gitt tilbud om forkurs i matematikk for søkere som ikke oppfyller det nye karakterkravet. Fullført og bestått forkurs skal gi studentene kompetanse tilsvarende karakteren 4 i matematikk fra videregående skole.

– Åskjerpe opptakskravene er ikke uten kostnader, men det er nødvendig. Det viktigste er at vi på lengre sikt vil utdanne mer kvalifiserte og faglig sterkere lærere. Dette må til for å nå målet om at elevene skal lære mer, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har tidligere varslet at den vil innføre femårig masterutdanning for lærere fra 2017.

– Læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring. Lærere med solid faglig tyngde er derfor den beste investeringen i fremtidens kunnskapsskole, sier Røe Isaksen.

Vil stille like krav til lærere

Høyre mener at en unntaksordning fra kompetansekravene i opplæringsloven medfører lavere krav til lærerkompetansen på bygda enn i byen.

Ved skoler med årstrinn 8-10, der disse årstrinnene har færre enn 60 elever og færre enn fem lærerårsverk, kan kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag om nødvendig fravikes, heter det i loven.

– Unntaksordningen i opplæringsloven må ikke bli en sovepute. Vi vet at det er mange ufaglærte lærere, og det er også flere elever som begynner på videregående med karakteren 1 eller 0 i fag som engelsk, norsk og matematikk, sier Høyres Kent Gudmundsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Les hele saken her.

Fakta

  • Regjeringen vil skjerpe karakterkravene for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene fra og med opptaket 2016.
  • Dagens krav er karakteren 3 i matematikk og norsk, og minst 35 skolepoeng.
  • Det nye kravet blir karakteren 4 i matematikk. Øvrige opptakskrav som i dag.
  • Det skal gis tilbud om forkurs i matematikk for søkere som ikke oppfyller det nye karakterkravet.
  • Det første kullet lærere som blir tatt opp med nye opptakskrav vil gå ut i 2020.