I sin landsmøtetale sa Erna Solberg at dersom skolen er god nok, vil den jevne ut forskjeller og skape sosial mobilitet. Kompetanse er den viktigste måten å løfte folk ut av fattigdom på, mener hun.

– Venstresida er mest opptatt av å ta fra de rike penger, men vi er mest opptatt av å utruste dem som er svake. Internasjonale undersøkelser viser at skole og kompetanse kanskje er det viktigste for å gjøre noe med sosiale forskjeller og grupper som står utenfor, sier Solberg til Dagbladet.

Skole

Hun viser til en OECDundersøkelse som konkluderer med at foreldre med lav utdanning og lav inntekt ofte får barn med lav utdanning og lav inntekt.

– Du skal ut av den onde sirkelen. Hvis foreldrene dine har psykiske problemer eller har vært sosialklienter over lengre tid, eller hvis de er nyankomne innvandrere, vil ikke det at du får mer penger bryte den sirkelen.

Hun vektlegger følgende i skolen for å utjevne forskjeller:

– Gi tilgang til utdanning tidlig. Da snakker jeg blant annet om det som ligger i storbyresolusjonen på Høyres landsmøte, å gi gratis kjernetid i barnehagen til dem som har dårligst råd. Da får du språkopplæring. Samtidig, når vi stiller aktivitetskrav til foreldrene, blir de bedre integrert.

Skatt

Skatt har en viss utjevningseffekt.

– Skatt har en fordelingseffekt mellom generasjoner. Jeg har alltid vært imot flat skatt fordi jeg mener at vi som er etablerte og har nedbetalte lån, skal bidra med mer skatt enn dem som er unge i etableringsfasen. Men skatt har ikke en så stor fordelingseffekt.

– Et sjenerøst stønadssystem er noen ganger også en fattigdomsfelle. Du får ikke nok betalt for å komme deg ut i arbeid. Når vi ser på for eksempel innvandrere, ser vi at etterkommere av innvandrere ofte har en høy suksessrate innenfor utdanning, og videre inn i arbeid, mens førstegenerasjonen ikke får den mobiliteten, fordi de ikke har utdanning. Men barna deres viser en mye større grad av sosial mobilitet.

Helse

Helsevesenet er også viktig for å utjevne forskjeller.

– Det er derfor vi er så opptatt av rus og psykisk helse, for det er en av de fattigdomsfellene vi skaper i et samfunn, som gjør at vi får store ulikheter.

Les hele saken i Dagbladet mandag 27. april.