I går talte de to partilederne under Nasjonal Opplæringskonferanse i Tromsø. De var enige om at bedre lærere gir bedre skole. Men når Dagbladet etterpå inviterer de to til en liten skoleduell var det tydelige forskjeller og høy temperatur.

- SV erkjenner at etterutdanning av lærere er viktig, men lovfester noe annet, som frukt og grønt i skolen og leksehjelp til første og fjerde klassinger. Hvordan skal kommunene kunne prioritere etterutdanning når alle midlene går til lovfestet SV-politikk? spurte Solberg.

Kristin Halvorsen forsvarer SVs fruktpolitikk.

Erna Solberg fremhever i duellmøtet med Kristin Halvorsen at én måte Høyre vil sikre bedre lærere er å øke inntakskravet på karakterer i norsk, matte og engelsk, fra tre til fire i lærerutdanningen.

- Bare de beste er gode nok for den norske skolen, sier Erna Solberg.

SV-leder Kristin Halvorsen avviser forslaget.

Høyres leder Erna Solberg fremhever også for Dagbladet at Høyre vil ha karakterer på barneskolen. Ikke istedenfor tilbakemeldinger, men i tillegg til, men får heller her ikke støtte fra SVs partileder.

Dagbladet har stilt fire skolespørsmål til alle partiene. Vi gjengir her Høyres svar:

1. Bør det gis karakterer på barneskolen?

Ja, på de øverste trinnene kan karakterer, sammen med grundig og god tilbakemelding være en god veiledning for både elever og foreldre.

2. Hvordan gjøre læreryrket mer attraktivt?

Øke kravene til å komme inn på læreryrket og gjøre det mulig med faglig utvikling og spesialisering gjennom hele yrkeslivet.

3. Er nasjonale prøver gode mål for å vurdere kvaliteten i norske skoler?

Nasjonale prøver er nødvendig for å vite hvor den enkelte skole har forbedringspotensial og for å sikre at hver enkelt elev får en best mulig undervisning.

4. Hva kan ditt parti garantere norske skoleelever?

At vi ikke gir oss før norske skoleelever har lærere i verdensklasse.

Les hele saken i Dagbladet papirutgaven 17. august, side 4 og 5