Det er gjennom følgeforskningen slått fast at reformen har bidratt til erkjennelse av betydningen av god skoleledelse og til lærere som har fått klart større fokus på kompetansemål og kvalitet i vurderingsarbeidet.

- Jeg er godt fornøyd med at evalueringen slår fast behovet for Kunnskapsløftet. Dette har vært en helt nødvendig reform for kvalitetsutvikling i skolen, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Et viktig funn i evalueringen er at staten ikke hadde et helhetlig grep om implementeringen av reformen. Det er også store forskjeller mellom store og små kommuner når det gjelder muligheten til å følge opp intensjonene i reformen. Dette er et funn vi må lære av i det videre arbeidet med oppfølgingen av reformen, sier Aspaker.

Den statlige styringen av reformen har blitt sterkere enn forutsatt.

- Da vi utformet Kunnskapsløfet la vi vekt på at kommunene skulle gis stor frihet i implementeringen av reformen for å møte lokale behov. Her ser vi en tydelig forskjell mellom Høyres og den rødgrønne regjeringens tilnærming i skolepolitikken, avslutter Aspaker.