Vi vil heller bruke penger på å styrke skolens innhold, ansette flere lærere og bedre skoleledelsen, sier Eriksen Søreide.

- Høyre er enig i at skoledagen skal utvides. I regjering sørget Høyre for å utvide timetallet med 12 uketimer, og i alle våre alternative budsjetter i denne perioden har vi foreslått flere skoletimer enn regjeringen. I budsjettet for 2009 foreslo Høyre en ekstra time i matematikk og en time i norsk.

- For Høyre er det avgjørende å understreke at flere timer forutsetter flere lærere, og at lærerne får systematisk kompetanseheving. Vi opplever nå en begynnende rekrutteringskrise til læreryrket. Vi utdanner for få, for mange slutter i yrket og svært mange lærere blir snart pensjonister. Antallet ufaglærte i skolen har økt med 30 % de siste to årene. Ikke overraskende er denne forutsetningen helt utelatt i SVs forslag, sier hun.

Nok en feilprioritering fra SV

I tillegg foreslår SV på nytt å innføre et gratis skolemåltid.

- Hvis de mener alvor med løftet denne gangen, er det nok et eksempel på en feilprioritering fra SV. Men det er vel heldigvis ingen grunn til å tro på løftene deres denne gangen heller, sier Eriksen Søreide.

- Det er viktig med gode SFO-tilbud. Mange kommuner har også et godt samarbeid med blant annet studenter og organisasjoner som tilbyr leksehjelp, med teatergrupper, korps og frivillige organisasjoner. En reform med makspris på SFO og én time gratis SFO har en prislapp på flere milliarder kroner. Erfaringene med makspris i barnehagene viser klart at det har blitt dyrere for de med dårligst råd, fordi kommunene ikke lenger kan gi gratis plasser eller plasser til redusert pris. Dessuten blir kvaliteten på tilbudet dårligere.

- Vi vet at det fortsatt er store kvalitetsutfordringer i skolen, og mange elever lærer seg ikke grunnleggende lesing, skriving og regning. Derfor må vi rette innsatsen mot skolens innhold, lærerne og det som foregår i skoletiden. Vi må gjøre det SV aldri har klart: prioritere det viktigste først. Kunnskap er viktigere enn lek, sier Eriksen Søreide.