Andelen sysselsatte funksjonshemmede har falt fra 45,3 pst. til 41 pst. bare siden 2008. Det siste året har fallet vært spesielt dramatisk for den yngste aldersgruppen, der yrkesdeltakelsen faller med nesten 5 prosentpoeng mellom midten av 2011 og midten av 2012.

- Det er uhørt at nesten 80 000 i denne gruppen står ufrivillig utenfor arbeidslivet. At denne situasjonen ikke er bedret illustrerer det vi sa i fjor om regjeringens handlingsplan for denne gruppen: Sammenliknet med utfordringene vi står overfor blir dette for beskjedent.

- Det er bra regjeringen fulgte opp kravet fra en samlet opposisjon om å gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser permanent. Men hvorfor gjør man ikke det samme med funksjonsassistentordningen, som har vært en forsøksordning helt siden 1997? Og hvorfor ikke gå for en mindre byråkratisk tilretteleggingsgaranti og prioritere de funksjonshemmede sterkere i Nav, spør Graham.

Gå tilbake til statsbudsjettsiden her.