- Er det slik at FrP og Siv Jensen nå ønsker å alliere seg med venstresiden i Fagbevegelsen, og stille seg i opposisjon til alle forsøk på å tilpasse sykelønnsordningen til de økonomiske realiteter?

- Jeg mener også at det er god grunn til å kritisere Statsministeren for at han sier en ting i valgkampen, og noe annet etter valget. Det er ikke bra for politikeres anseelse å lansere seg som den store beskytter av sykelønnsordningen mot "høyrekreftenes angrep" og så komme med andre toner etter at velgerne har sagt sitt. Men det er jo bedre at Statsministeren har gått fra et dårlig standpunkt til et mer fornuftig synspunkt, enn det motsatte, sier Leif Frode Onarheim.

- Det som virkelig overrasker meg er at Fremskrittspartiet og Siv Jensen allierer seg med Fagforbundets Jan Davidsen , og stiller opp som dogmatisk forsvarer av alle sider ved norsk sykelønnsordning. Dette bør skuffe alle de som er opptatt av små og mellomstore bedrifter som sliter med utgiftene som følger av høyt sykefravær, sier Onarheim.

Høyre har reagert helt annerledes og mer konstruktivt. I forrige stortingsperiode ga Høyre ut boken "Ny Sjanse" med en rekke debatt-bidrag for å få folk med varierende arbeidsevne over fra trygd til arbeid. Sist helg fulgte Høyre opp med dokumentet "Ta vare på det friske - aktivitet som premiss for velferden" på sitt Sentralstyremøte.

- Jeg har håp og tillit til at vi gjennom en debatt og en dugnad kan finne gode og samlende løsninger både for sykelønns- og trygdeproblematikken i krysningsfeltet mellom Statsministerens nye signaler og Høyres konkrete forslag, og i god dialog med partene i arbeidslivet, sier Onarheim.