- De nye tallene er veldig skremmende, og det er grunn til å være bekymret, sier Bent Høie (H), leder av helsekomiteen på Stortinget til Stavanger Aftenblad.

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at det i 2011 ble diagnostisert 269 nye hiv-smittede i Norge, hvorav 190 menn og 79 kvinner. Blant menn som har sex med menn er antallet smittede i 2011 det høyeste noen gang. Tallene innebærer en tredobling sammenlignet med situasjonen for ti år siden, skriver avisen.

Ny vekkelse

- Det er behov for en ny vekkelse når det gjelder informasjon om hiv i Norge. Derfor tar jeg nå opp debatten med helseministeren, sier Høie, som kommer med en interpellasjon til statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortinget torsdag.

Høie mener myndighetene gjorde en god jobb med å spre informasjon på 1980-tallet, da sykdommen ble kjent. I mellomtiden har vi imidlertid fått nye generasjoner med lite kunnskap om sykdommen.

Lavterskel

- Mange tror for eksempel at hiv smitter gjennom kyssing. Derfor må informasjonsjobben gjøres kontinuerlig og ikke bare én gang, sier Høie.

- Rent konkret mener jeg vi må forbedre lavterskel-tilbudet for hiv-testing. I tillegg må vi skaffe informasjon om livssituasjonen til de som er rammet, sier Høie til Stavanger Aftenblad.

Hovedspørsmålet til Bent Høie (H) på Stortinget er "hva vil regjeringen gjøre for å snu denne utviklingen?".