Høyre har tre komitéledere, i Arbeids- og sosialkomiteen, Arve Kambe, i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Linda Hofstad Helleland og i Familie- og kulturkomiteen, Svein Harberg.

- Med en mindretallsregjering er det i Stortinget de store slagene kommer til å stå. Det må forhandles i alle saker med våre samarbeidspartnere Venstre og Krf og vi skal jobbe for å finne de beste politiske løsningene, sier Linda Hoftsad Helleland.

Komitéfordelingen er som følger.

Arbeid og sosial

Arve Kambe, Komitéleder

Bente Stein Mathisen

Bengt M Wenstøb

Stefan Heggelund

Energi- og miljø

Nikolai Astrup, fraksjonsleder

Odd Henriksen

Tina Bru

Eirik Milde

Familie- og kultur

Svein Harberg, komitéleder

Kårstein E Løvaas

Mette Tønder

Finans

Svein Flåtten, fraksjonsleder

Siri Meling

Sigurd Hille

Heidi Nordby Lunde

Solveig Abrahamsen

Helse- og omsorg

Tone W Trøen, fraksjonsleder

Kristin Ø Johnsen

Elisabeth Røbekk Nørve

Sveinung Stensland

Justis

Anders B. Werp, fraksjonsleder

Peter C. Frølich

Margunn Ebbesen

Hårek Elvenes

Kommunal- og forvaltning

Ingjerd Schou, fraksjonsleder

Bjørn Lødemel

Frank Jenssen

Mudassar Kapur

Kontroll- og konstitusjon

Michael Tetzschner, fraksjonsleder

Erik Skutle

Kirke, utdanning og forskning

Kristin Vinje, fraksjonsleder

Kent Gudmundsen

Henrik Asheim

Norunn T. Benestad

Næring

Gunnar Gundersen, fraksjonsleder

Frank Bakke-Jensen

Ingunn Foss

Ove Bernt Trellevik

Transport- og kommunikasjon

Linda C Hofstad Helleland, komitéleder

Helge Orten

Nils Aage Jegstad

Torill Eidsheim

Utenriks og forsvar

Øyvind Halleraker, fraksjonsleder

Sylvi Graham

Trond Helleland

Elin Agdestein

Regina Aleksandrova