Dagens Næring liv ble medSolberg på en liten studietur tilindustrien på Sørvestlandet for åstudere næringslivet, på jakt etteret næringsliv som sliter med den rødgrønne regjeringen.

– Vi skal ikke beklage at det går bra med industrien. Det er fantastisk hvilke muligheter oljen fortsatt gir Norge, sier Høyre-leder Erna Solberg til avisen.

Få bein å stå på

Hun besøkte nylig industrihallen til Aker Solutionsi Egersund, som i løpetav det kommende året skal gå fra 540 ansatte til nærmere 2000 ansatte ved hjelp av innleid arbeidskraft fra blant annet Polen.

– Regjeringen vil selvfølgelig siat det går veldig bra i næringslivet, og vi skal ikke legge skjul påat mange bedrifter gjør det veldigbra. Men samtidig ser vi veldigmange faretegn. Konkurransesituasjonen gjør at mange flytterarbeidsplassene ut av Norge.Generelt har næringslivet for fåben å stå på. Det er oljevirksomheten som går bra, men ut overdet sliter bedrifter både med tøffvalutakurs og konkurranse medrimeligere produksjon i Kina ogandre land. Norsk industri trengerflere ben å stå på, sier Solberg.

-Det blir vel litt hult å legge skylden for høy kronekurs på den rødgrønne regjeringen?

– Poenget er at regjeringen bruker penger feil. Den brukerpengene på frukt og grønt iskolen i stedet for å løfte yrkesutdanning eller å styrke kompetansen til lærerne slik at de kan inspirere flere elever til å velgerealfag, sier Solberg til Dagens Næringsliv.

Skattekutt

Solberg mener det er helt avgjørende at det nå settes inn tiltak for å hjelpe konkurransesituasjonen for både den industrien som sliter og oljebransjen som går godt.

- Det er mange tiltak som kan settes inn for å bedre konkurranseevnen til bedriftene. Industribedrifter i Norge får økt kostnader på grunn av gamle og underdimensjonerte veier og broer. Det må også jobbes med tiltak for å kutte byråkratiet bedriftene må forholde seg til, sier Solberg.

Selv om store deler av næringslivet er i medvind, er det grunn for bekymring for tilstanden for norske eiermiljøer.

- En nedtrapping av skatten på arbeidene kapital vil kunne bidra til at det blir lettere å eie bedrifter i Norge. Vi må legge til rette for større privat eierskap Det vil øke muligheten for at industri og arbeidsplasser forblir i Norge, sier hun.