Statsminister Jens Stoltenberg hevdet at ”Erna er farlig for landet” på sin halvårige pressekonferanse.

- Men hvorfor velger Jens Stoltenberg å skremme med andre, når hans egen koalisjon er i ferd med å gå opp i limingen i et så sentralt spørsmål som den økonomiske politikken?, spør Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Les bloggen som beskriver hvorfor koalisjonen er i ferd med å gå opp i limingen her.

Todeling av økonomien

- Å holde orden i økonomien er viktig – særlig i en tid hvor mange land herjes av krise, gjeld og høy ledighet, skriver Sanner i bloggen "440 dager med skremsler?".

- Den største faren ligger i det som ofte kalles for todelingen av økonomien. Mens olje- og gassektoren går svært bra, møter andre deler av konkurranseutsatt sektor et marked som stagnerer ute, og høye kostnader, særnorske skatter og krav hjemme. Over tid kan dette gjøre både arbeidsplassene og økonomien sårbar, skriver Sanner.

Trygge velferden

Høyre vil trygge velferden gjennom å satse på kunnskap og bedre konkurransekraft.

- Det krever at vi holder orden i økonomien og investerer for fremtiden.

- Etter at bedriftenes konkurranseevne har falt hvert år under de rødgrønne, kan man forstå at Stoltenberg ikke snakker så mye om denne utfordringen. De viser heller ikke særlig stor vilje til å satse på næringsrettet forskning og utvikling – noe som til en viss grad kunne kompensert for et høyere kostnadsnivå, skriver Sanner.