Forenklingstiltak

  • Enklere offentlige innkjøp. Forenkle dokumentasjons- og vedleggskrav, for eksempel slik at bare de som vinner må levere full dokumentasjon.
  • Enklere patentering og kutt i kostnader for bedrifter som driver med innovasjon og nyskaping.
  • Bruke Altinn mer aktivt.
  • Enklere regler for reiseregninger.
  • Vurdere å oppheve omstillingsloven.
  • Kilde DN

– Alle er for forenkling,men veldig lite harvært gjort. Vi har allerede gjennomført12 tiltak, og 17 er under gjennomføring.Dette kommer påtoppen av opp mot 100 tiltak vihar til vurdering, sierMonica Mæland (H) til Dagens Næringsliv.

Høyre og Frp ønsker å redusere næringslivets kostnader ved rapportering med 25 prosent.Mæland forsikrer at hun etter100 dager i regjering allerede ergodt i gang.

Mæland har allerede etablert en egen avdeling forit, forenkling og tjenesteyting. Formålet er at næringslivetskal møte én dør i kontaktmed departementet.

Ett område hvor næringsministerenlover forenkling i nærfremtid, er regelverket bedriftermå forholde seg til når de villevere tilbud ved offentligeanskaffelser. EU har nyligvedtatt et direktiv som skal gjøredet lettere å legge inn anbud, skriver Dagens Næringsliv.

– Her sitter mange bedrifterog venter på enklere regler. Målet er at det skal blienklere og mer forutsigbart, ogat flere skal kunne levere tilbud, sierMæland, som visertil at det offentligekjøper inn for rundt 400 milliarderkroner årlig, og at hun vilsørge for at flest mulig bedrifterforstår og kan delta i anbudsprosesser.

Blant annet vil Mæland forenklekravene til dokumentasjon, og isammenligningen mellom tilbudvil hun åpne for å legge mindrevekt enn i dag på pris, og mer påfor eksempel miljøhensyn oginnovativitet. Samtidig vil hunfjerne krav som i praksis ekskluderersmå virksomheter, skriver Dagens Næringsliv.

– Hvis hver bedrift sparer entime ved utarbeidelse av tilbud,vil det gi mange millioner,kanskje en milliard i innsparing. Vi vil at de skal bruke mindre tidpå kompliserte regler og mer tidpå verdiskaping, sier hun.

Mæland ønsker også å gå igjennom dagens lover. Nytten av lovene skal vurderes, samt om de kan forenkles.

Les hele saken i Dagens Næringsliv tirsdag 28. januar.