Fakta om PISA

  • PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse i regi av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
  • Studien kartlegger 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Matematikk er hovedområdet i PISA 2012.
  • PISA gjennomføres hvert tredje år. Norge har deltatt siden oppstarten i 2000.
  • 510 000 elever fra 65 land, hvorav 34 er OECD-land, deltok i studien i 2012. Fra Norge deltok nesten 4700 elever fra 198 skoler.

– Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Det bekymrer meg sterkt. Resultatene er rett og slett ikke gode nok, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Her kan du lese den norske PISA-rapporten.

Økt satsing - som lovet

OECDs nye PISA-undersøkelse viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile.

– Vi må ha høyere ambisjoner enn å være i midtsjiktet blant OECD-landene. Vi ligger litt over gjennomsnittet i lesing og litt under snittet i matematikk og naturfag. Dette er resultater vi ikke kan være fornøyd med, sier Røe Isaksen.

OECD har tidligere pekt på at Norge kan gjøre mer for å øke kompetansen til lærerne slik at elevene lærer mer. Dette har Høyre-Frp-regjeringen tatt på alvor, som også lovet under valgkampen, gjennom en storsatsing på etter- og videreutdanning av lærere. Spesielt matematikkog naturfag vil bli prioritert. I budsjettet for 2014 er det derfor satt av 310 millioner kroner mer til etter- og videreutdanning for lærerne.

Læreren er sentral for elevens læring. Regjeringen vil derfor skape nye karriereveier for norske lærere, slik at de beste lærerne forblir i klasserommet. Regjeringen vil i tillegg øke prestisjen til lærerne og styrke lærerutdanningen slik at de beste elevene søker seg hit.

– Læreren er løsningen, men frem til nå har de ikke fått tilstrekkelig tilbud om og mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Jeg er overbevist om at lærerne ønsker seg mer faglig påfyll. Gode lærer skal få mulighet til å bli enda bedre med vårt lærerløft, sier kunnskapsministeren.

Må styrke realfag

Etter svake resultater i PISA 2006 var det en liten bedring i 2009, men nå er resultatene gått nedover igjen.

– Kunnskapsløftet, som ble vedtatt i 2004, startet en snuoperasjon i norsk skole, men gjennomføringen har ikke vært god nok. Derfor vil vi prioritere det viktigste først, og det er mer kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norge har mange elever på de laveste nivåene og få i toppsjiktet i matematikk.

– Vi har stort behov for høyteknologisk kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer. Da må elevene få med seg gode ferdigheter i matematikk og naturfag fra barne- og ungdomsskolen. Vi må bli bedre til å hjelpe de som presterer svakt og samtidig løfte flere opp på de høyeste nivåene, sier Røe Isaksen.

Her kan du lese mer om PISA-rapporten.