10. november opprettes Sykehusbygg HF med hovedkontor i Trondheim, slik helse- og omsorgsminister Bent Høie la til grunn i møte med de fire helseregionene 7. januar i år.

– Dette er en viktig og riktig etablering. Hovedformålet med Sykehusbygg er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og –bygging. Til nå har det ved hvert nytt sykehusprosjekt blitt brukt store ressurser på å bygge opp organisasjon og kompetanse for å gjennomføre nye bygg. Nå samles dette i ett nasjonalt miljø, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det nye foretaket skal utvikles gradvis og desentralisert, og blir trolig organisert med både fagavdelinger og regionkontorer.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter, og behovet er som kjent stort for nybygg og standardheving. Det samlede investeringsbudsjettet i denne sektoren ligger på om lag 10 milliarder kroner årlig.